Malbolge

Malbolge, opracowany przez Bena Olmstead w 1998, jest ezoterycznym językiem programowania
zaprojektowanym by niebywale utrudnić programowanie. I tak właśnie jest ;-)

Malbolge, invented by Ben Olmstead in 1998, is an esoteric programming language
designed to be as difficult to program in as possible. And so it is :-)

  Polski   PL
  English   EN

Biblioteka programów

Library

W bibliotece można znaleźć wszystko co udało nam się znaleźć i działało. Jeśli znalazłeś lub napisałeś coś w Malbolge'u twoim zdaniem wartą uwagi, podeślij nam na e-mail promyk@doleczek.pl. W tym języku każdy działający kod ma wielką wagę.

In the library you can find what we have found - it was not easy. If you have created or found some code written in Malbolge which you think is worth seeing, send it to us at promyk@doleczek.pl. A specialy if it works.

Wszystko co znaleźliśmy

All we found

O projekcie

About the project

Malbolge ryje beret i raczej nikt bez odrobiny szaleństwa nie będzie się brał za pisanie w tym cudzie. Gdyby jednak to warto zacząć od opisu na Wikipedii.

Malbolge is veryveryvery tricky language that probably no one would like to write in. But if you really would like to start then Wikipedia is good place to start.

Wartościowym i inspirującym materiałem są informacje zawarte na esolangs - gorąco polecamy.

You can also find some very useful stuff regarding Malbolge at esolangs.org.

Ten projekt jest szybką adaptacją http://bf.doleczek.pl - także polecamy.

This project is quick adaptation of http://bf.doleczek.pl.

Skróty klawiszowe - pozwalające na wykonywanie pewnych czynności szybciej:

 • CTRL + N - nowy program;
 • CTRL + R - uruchomienie programu z aktualnej zakładki;
 • CTRL + P - pauza - wstrzymanie programu na chwilę;
 • CTRL + X - zamknięcie terminalu z aktualnej zakładki;
 • CTRL + S - zapisz aktualną zakładkę;
 • CTRL + D - zaawansowane - podgląd pamięci i rejestrów;
 • CTRL + Left - przejście na zakładkę po lewej;
 • CTRL + Right - przejście na zakładkę po prawej;
 • CTRL + Z - wysyła znak o wartości zero (często oznacza się w ten sposób koniec łańcucha znaków).

Keyboard shortcut - you can do some things quicker:

 • CTRL + N - new program;
 • CTRL + R - run program in the active tab;
 • CTRL + P - pause program;
 • CTRL + X - closing terminal within the active tab;
 • CTRL + S - save code from the active tab;
 • CTRL + D - advanced view of memory and registers;
 • CTRL + Left - go to the previous tab;
 • CTRL + Right - go to the next tab;
 • CTRL + Z - sends zero char to the program (some programs use it as a sign: end of string).

Projekt powstał jako próba sił w starciu z kilkoma technologiami, technikami i bibliotekami, którego efekty możecie oglądać.

 • Bootstrap - część wizualna;
 • jQuery - mechanika strony;
 • wielowątkowość - nawet najdłuższe programy w Malbolge'u nie zwieszają strony, gdyż są dzielone i zarządzane w mniejszych częsciach;
 • AJAX - doładowywanie programów z biblioteki;
 • wersje językowe - szybka zmiana bez przeładowywania strony;
 • debug mode - istnieje możliwość podglądu pamięci i rejestrów wirtualnej maszyny Malbolge'a;
 • drag'n'drop - możliwość przeciągania i upuszczania plików z kodem na stronie co owocuje ich otwarciem;
 • download - pobieranie plików źródłowych z poziomu strony (opcja w menu plików);
 • resize - automatycznie rozszerzające się okna z tekstem;
 • Open graph - dodatkowe metatagi opisujące stronę;
 • CSS3 background pattern - ciekawe zastosowanie CSS3;
 • uglifyJS - kod JavaScriptu został skrócony i zoptymalizowany.

Utilized libraries, solutions and implemented capabilities:

 • Bootstrap - visual part;
 • jQuery - engine;
 • AJAX - dynamic loading from the library;
 • CSS3 background pattern - light and interesting;
 • debug mode - advanced options for developers;
 • drag'n'drop - drag and drop a file with the Malbolge code over this page to open it;
 • resize - dynamic resizing of windows with code;
 • uglifyJS - JavaScript optimisation.

Jeśli uważasz ten projekt za wartościowy - udostępnij informację o nim :-)

If you find this project interesting - Share it! :-)

Inne projekty

Other projects

http://www.chess.doleczek.pl/

Ciekawy wariant szachów pozwlający na przechodzenie w widok 3D w trakcie gry. Realizacja w oparciu o CSS3.

Next chess app with some interesting features that makes playing chess more fun.

http://www.bf.doleczek.pl/

Interpreter innego intrygującego języka programowania o wiele mówiącej nazwie Brain Fuck.

Interpreter of another interesting programming language with meaningful name: Brain Fuck.

Zobacz więcej naszych projektów!

See more of our projects!

http://promyk.doleczek.pl/

Swój udział w projekcie mają:

People involved:

Iwa Idziejczak
Jan Doleczek
Jarosław Doleczek
© PROMYK